...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของซูซี่...

อ้างอิง


         
อ้างอิง             สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, 2550.
สำนักพิมพ์   กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชพิมพ์ชิ่ง, 2550พิมพ์ครั้งที่ 1.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น